[ SPRITES ]

Pesmerga - portrait (Suikoden)
Pesmerga - battle (Suikoden)
Pesmerga - front (Suikoden)
Pesmerga - portrait (Suikoden 2)
Pesmerga - battle (Suikoden 2)
Pesmerga - front (Suikoden 2)
Pesmerga (Suikoden Card Stories)

Yuber - portrait (Suikoden)
Yuber - portrait (Suikoden 2)
Yuber (Suikoden Card Stories)